O osnivanju Alijanse

O osnivanju Alijanse

Prije nekoliko godina SZO je proglasio Alzheimerovu bolest i demencije svjetskim javnozdravstvenim problemom, odnosno prioritetom. No još uvijek je malo zemalja koje su usvojile i provode nacionalne strategije borbe protiv Alzheimerove bolesti. Hrvatska također pripada u zemlje koje se još uvijek nisu jasno izjasnile glede aktivne borbe protiv demencije. Stoga je 2014. godine osnovana Hrvatska Alzheimer alijansa, koja broji već 23 članice, a koje će kreirati i podupirati nacionalnu strategiju borbe protiv Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Tekst strategije je skoro završen te će vjerojatno biti finaliziran do konca 2015. godine i predan nadležnim tijelima na usvajanje i implementaciju.