O Alijansi

Godine 2014. osnovana Hrvatska Alzheimer alijansa,  savez zainteresiranih grupacija s ciljem zagovaranja da se u Hrvatskoj usvoji i provodi nacionalna strategije borbe protiv Alzheimerove bolesti. HAA djeluje pod sloganom „Zajednički do boljitka“ i danas broji 35 članica, stručnih društava i udruga.

Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization/WHO) proglasila je 2012. godine Alzheimerovu bolest (AB) svjetskim javnozdravstvenim prioritetom te naložila svim svojim članicama da djeluju jer će po svemu sudeći AB u skoroj budućnosti postati sve veća i veća prijetnja čovječanstvu. Hrvatska populacija stari, a sa većim brojem starijih od 60 godina raste i postotak oboljelih od demencije, ali i problema u liječenju i skrbi koji su s njom povezani.

Godine 2020. Klinika za psihijatriju Vrapče postala je korisnik EU projekta „Podizanje kompetencija zdravstvenih radnika za potrebe osoba s demencijom u cilju prevencije napredovanja bolesti i delirija”, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Komponenta II, Promicanje zdravlja, u sklopu kojeg se godine 2021. organizira i kongres koji po prvi puta okuplja Hrvatsku Alzheimer aliansu. Više o projektu: LINK

Prvi kongres HAA s međunarodnim sudjelovanjem, od 19.-21-5.2021., trodnevni je virtualni skup, s 8 plenarnih predavanja uglednih predavača, 7 simpozija na teme istraživanja Alzheimerove demencije, antidementiva, uspostave naprednih modela skrbi u zajednici, izazova organizacije zaštite zdravlja starijih osoba u pandemiji, zdravog starenja, krhkosti u starijoj životnoj dobi, te širenjem horizonata o nefarmakološkim i farmakološkim inovacijama. Na Kongresu je svim članicama Alijanse omogućena veća vidljivost njihovih dosega te povezivanje oko zajedničkih ciljeva.

Poseban se naglasak stavlja na dijalog formalnih i neformalnih skrbnika za osobe s Alzheimerovom bolesti te multidisciplinarni i multisektorski pristup problematici starenja. Cilj kongresa je i izrada zajedničkih smjernica borbe protiv Alzheimerove bolesti.