Multimedija

5. Hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka 
s međunarodnim sudjelovanjem
16. – 19. listopada 2019., Vinkovci, Hrvatska

1. kongres Hrvatske Alzheimer alijanse 
s međunarodnim sudjelovanjem
19. – 21. listopada 2021., VIRTUALNI KONGRES

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti
s međunarodnim sudjelovanjem
15. – 16. listopada 2020., VIRTUALNI KONGRES

Simpozij povodom
140. obljetnice Bolnice
15. studenoga 2019., Zagreb, Hrvatska

5. Hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka 
s međunarodnim sudjelovanjem
16. – 19. listopada 2019., Vinkovci, Hrvatska

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti
s međunarodnim sudjelovanjem
3. – 6. listopada 2018., Novigrad, Hrvatska

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti
s međunarodnim sudjelovanjem
5. – 8. listopada 2016., Tučepi, Hrvatska

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti
s međunarodnim sudjelovanjem
1. – 4. listopada 2014., Brela, Hrvatska

6. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti
s međunarodnim sudjelovanjem
10. – 13. listopada 2012., Primošten, Hrvatska

5. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti
s međunarodnim sudjelovanjem
22. – 25. rujna 2010., Zadar, Hrvatska

4. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti
s međunarodnim sudjelovanjem
2. – 5. rujna 2008., Rovinj, Hrvatska

3. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti
s međunarodnim sudjelovanjem
7. – 10. rujna 2006., Brijuni, Hrvatska

5. Hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka 
s međunarodnim sudjelovanjem
16. – 19. listopada 2019., Vinkovci, Hrvatska

1. kongres Hrvatske Alzheimer alijanse 
s međunarodnim sudjelovanjem
19. – 21. listopada 2021., VIRTUALNI KONGRES

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti
s međunarodnim sudjelovanjem
15. – 16. listopada 2020., VIRTUALNI KONGRES

Simpozij povodom
140. obljetnice Bolnice
15. studenoga 2019., Zagreb, Hrvatska

5. Hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka 
s međunarodnim sudjelovanjem
16. – 19. listopada 2019., Vinkovci, Hrvatska

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti
s međunarodnim sudjelovanjem
3. – 6. listopada 2018., Novigrad, Hrvatska

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti
s međunarodnim sudjelovanjem
5. – 8. listopada 2016., Tučepi, Hrvatska